Условия за ползване


Какво представляват онлайн класовете “Осъзнатост чрез движение”?

Онлайн класовете се обслужват от ХИЙТ ООД (Фелденкрайс център София), адрес: София, ул. Университетски парк 1, ЕИК: 103838821, телефон: +359876686840.

Онлайн класовете са групови практики по метода Фелденкрайс, които се излъчват веднъж седмично по определен график в точно определени часове. Потребителите получават достъп до аудио записите на заниманията в рамките на целия месец, за който са заплатили абонамент.


Колко струва месечният абонамент за онлайн класовете?

Месечният абонамент е на цена от 50 лв. и включва достъп до всички онлайн класове в рамките на календарния месец, за който е заплатен абонаментът.


Как се прекратява месечният абонамент за онлайн класовете?

Месечният абонамент се прекратява с изтичане на календарния месец, за който е заплатен абонамент.


Как се подновява месечният абонамент за онлайн класовете?

Месечният абонамент се подновява със заплащане на абонаментната такса през съответния месец.


Как се отказвам от месечния онлайн абонамент?

Месечният абонамент се прекратява автоматично с изтичане на календарния месец, за който е направено плащане. Не се възстановяват плащания за частично използвани периоди.


Как получавам достъп до онлайн класовете?

Онлайн класовете се провеждат през платформата Zoom. Потребителите на онлайн класовете получават линк за достъп до заниманията на посочен от тях имейл адрес.


ПОЛИТИКА ЗА GDPR

Хийт ООД (Фелденкрайс център София), нарично накратко Центъра, обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребитетелите съгласно Закона за защита на личните данни. Потребителите доброволно предоставят и се съгласяват Центъра да обработва личните им данни във връзка с използване на онлайн услугите на Центъра, а именно:

  • Име и фамилия
  • Имейл адрес

Предоставените лични данни се обработват и използват само и единствено за получаване на достъп до заявената услуга. Центърът не предоставя лични данни за потребителите си пред трети страни.


Сигурност на личните Ви данни

Центърът използва разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на личната информация.

Всички служители на Центъра са задължени да опазват поверителността на личната информация, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

След изтичане на срока за съхранение, личните данни се изтриват (унищожават).


ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)

Уебсайтът на Фелденкрайс център София не използва “бисквитки”.


ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Практиката по метода Фелденкрайс не е заместител на професионален медицински съвет или медицински преглед. Трябва редовно да се консултирате с лекар по всички въпроси, свързани с физическото или психическото здраве, особено по отношение на всякакви симптоми, които може да изискват диагностика или медицинска помощ.

Както при всички други физически занимания, упражниения и тренировки, свързани със здравето, трябва да се консултирате с вашия лекар или друг квалифициран здравен специалист, преди да участвате в уроци с движение.


С ползването на този уебсайт и участието в онлайн класовете, провеждани от Фелденкрайс център София, вие изрично заявявате, разбирате и се съгласявате, че Фелденкрайс център София, включително служителите, представителите и собствениците, не носят отговорност за преки, непреки, последващи, специални или други щети, включително, но не само, икономически загуби, физически наранявания или заболявания, които могат да възникнат от участие в АТМ уроците с движение. Фелденкрайс център София не гарантира или прогнозира каквито и да било конкретни резултати или последици за лицата, използващи метода Feldenkrais®.


За контакт: center@feldenkrais-sofia.com

hidden

Terms of use © 2021 Feldenkrais Center Sofia