Feldenkrais® Метод

Създаден на база 40-годишна изследователска практика от израелския учен д-р Моше Фелденкрайс, този революционен метод работи с вродената за мозъка способност за учене и повишаване на човешкия потенциал независимо от възрастта. Методът използва движението, за да подобри функционирането на тялото и мозъка, връщайки ни към нашия естествен и хармоничен начин на движение. Базиран е на принципи от невробиологията, физиката, ученето и човешкото развитие и може да помогне на всеки, който иска да се развива физически и ментално, както и да подобри качеството си на живот.

По редица причини в хода на нашия живот определени физически, емоционални и психологически модели се превръщат в навици, които се загнездват в мозъка ни. Тези навици стават проблематични или ограничаващи, когато започнат прекомерно да доминират или да възпрепятстват по-лесни, по-удобни и ефективни начини на функциониране.

Методът Фелденкрайс помага на мозъка да прекъсне тези обичайни модели, като изследва и научава нови и разнообразни начини на движение. Този процес припомня на мозъка, мускулите и нервната система по-лесните възможности и помага за научаването на нови. Създавайки повече избори, можете буквално да се научите да се движите отвъд ограниченията си.

Чрез уроците се научваме да интегрираме новите си умения във всички аспекти от живота. Ставаме по-способни в ежедневните си дейности, спорта и социалните ситуации.

hidden

© 2021 Feldenkrais Center Sofia